Server object error 'ASP 0177 : 800401f3'

Server.CreateObject Failed

C:\INETPUB\WWWROOT\QUADRIGA_TTWEB\PORTFOLIO\INC\../../inc/OperatePortfolio.asp, line 23

800401f3

 

Welkom bij de Nationale Portefeuille Test...

Het doet ons deugd dat u gebruikmaakt van de Nationale Portefeuille Test en uw portefeuille wilt laten analyseren.

Deelname is gratis en verplicht u tot niets!

Optimalisering op basis van de met een Nobelprijs bekroonde Modern Portfolio-theorie
De wetenschappelijke basis voor de Nationale Portefeuille Test is de met een Nobelprijs bekroonde portefeuilletheorie van Harry M. Markowitz. Deze Amerikaanse financieel wetenschapper heeft met zijn onderzoek 50 jaar geleden al bewezen dat door een optimale samenstelling van een beleggingsportefeuille op lange termijn met minder risico’s hogere rendementen kunnen worden behaald.

 1. Als eerste stap verzoeken wij u om op deze pagina online een overzicht te geven van de verschillende beleggingsproducten waaruit uw portefeuille of portefeuilles is/zijn opgebouwd.
 2. De Nationale Portefeuille Test analyseert vervolgens uw beleggingen en waardeert deze op basis van de erkende Markowitz-methode.
 3. Binnen een week of twee ontvangt u via de post een schriftelijk rapport van ongeveer 15 pagina’s met:
  • Ist-analyse (analyse van huidige toestand)
  • Kwalitatieve analyse (MAR-ratio, correlatieanalyse)
  • Resultaat – twee geoptimaliseerde portefeuilles met suggesties voor verbetering
 4. U kunt ook de portefeuille test doen door uw portefeuille gegevens te mailen naar opgave@portefeuilletest.nl of te faxen naar 020-6077632.
OVERZICHT VAN PORTEFEUILLE MAKEN

Deelname is gratis en verplicht u tot niets!

Dankzij de Nationale Portefeuille Test kunt u te weten komen hoe goed uw portefeuille is opgebouwd en op welke wijze deze kan worden gediversifieerd, waardoor waardeschommelingen worden geminimaliseerd en de rendementskansen worden vergroot.

Als u vragen heeft over de Nationale Portefeuille Test, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 18 uur het gratis nummer 08007873738 bellen.

Invoer:

 • Naam effect:
 • Aandelen, fondsen, obligaties, vastgoedbeleggingen, hedgefondsen, e.d., voegt u aan uw analyseportefeuille toe door de ISIN-code of naam van de gewenste belegging in te vullen.
 • Hoeveelheid
 • U kunt het aantal beleggingen, de waarde in euro’s of het procentuele aandeel van de belegging in uw totale portefeuille invoeren.
 • Bevestigen:
 • Klik op de knop “Toevoegen”.

Als u meerdere beleggingen met bijna dezelfde naam heeft, wordt een zoekvenster geopend waarin u kunt klikken op de gewenste belegging. De belegging wordt in de portefeuille opgenomen.

Houd er rekening mee dat voor de Nationale Portefeuille Test alleen beleggingen in de optimaliseringsprocedure kunnen worden meegenomen die vóór 1 januari 2007 zijn uitgegeven. Voor beleggingen die tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2007 zijn uitgegeven zijn vergelijkingsindices beschikbaar die voor de berekeningen worden gebruikt. U kunt maximaal 20 verschillende beleggingen aan uw portefeuille toevoegen.

 
TIP: u kunt per belegging de hoeveelheid in aantallen stuks opgeven, de waarde in euros of het percentage in de totale portefeuille.
 
WKN, ISIN of   Naam Aantal
stuks
of bedrag
in EUR
of %
van depot
 
           
     

Hier kunt u in plaats van de waarde per belegging een vergelijkbare beleggingsindex kiezen:
 
 
Wanneer u een waardepapier/belegging niet kunt vinden, verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte stellen via doen@portefeuilletest.nl.
 
PARTNERSSuperfund werd in 1995 opgericht door Christian J. Baha en Christian Halper. Aanvankelijk ontwikkelden zij een innovatief softwareprogramma op het gebied van technische analyse voor Oostenrijkse cliënten. Na 2 jaar was dit product marktleider op het gebied van financiële informatieverstrekking in Oostenrijk. Dit succes leidde tot de ontwikkeling van de Superfund fondsen.

Superfund fondsen zijn Managed Futures Fondsen opgericht met als doel het behalen van een hoog absoluut rendement en een grotere diversificatie van de beleggingsportefeuille. Deze strategie was voorheen alleen beschikbaar voor een selecte groep van zeer vermogende beleggers. Het unieke aan de fondsen van Superfund is dat deze voor een veel breder publiek bereikbaar zijn.

Op dit moment beschikt Superfund over verschillende managed futures fondsen en een uitgebreid netwerk van kantoren in de hele wereld.TeleTrader Software AG is een softwareontwikkelaar die is gespecialiseerd in beursinformatie en financile analyse. Het bedrijf maakt geavanceerde tools waarmee beursspecifieke informatie kan worden verwerkt, weergegeven en geanalyseerd. TeleTrader biedt echter ook actuele en kwalitatief hoogwaardige content, bijvoorbeeld omvangrijke stamgegevens en berekende kengetallen voor allerlei soorten effecten evenals bedrijfsrapporten en marktanalyses.

TeleTrader bouwt al sinds begin van de jaren 90 een omvangrijke database met financile en historische koersinformatie op, die continu wordt geactualiseerd en uitgebreid. Deze database wordt enerzijds als aanvullende dienst op de Financial Software Applications en de Web & Mobile Applications van TeleTrader aangeboden en anderzijds in de vorm van onbewerkte data als aparte dienst aan afnemers van financile informatie geleverd.


Deelnamevoorwaarden | Gegevensbescherming